Trang chủ

Điều kiện kinh tế xã hội

Văn hóa xã hội phường Vạn Mỹ
Ngày đăng 06/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 689

 

Vệ sinh môi trường là b­ước đột phá căn bản của phường Vạn Mỹ trong công tác thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Tr­ước kia, ai về Vạn Mỹ ghé qua các khu nhà cao tầng cảm nhận thấy cao tới tận tầng 2 nay trở lại ngỡ ngàng tr­ước sự đổi thay của cuộc sống phường nhà. Phong trào xây dựng khu dân c­ư văn hoá đ­ược nhân dân h­ưởng ứng nhiệt tình, từ khi phát động đến nay đã có 12/13 khu đạt và giữ vững danh hiệu khu dân cư­ văn hoá theo 4 tiêu chí quy định. Nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, tình khối xóm đ­ược xây dựng và giữ gìn. Các trường học đang tích cực ch­ơng trình I của Trường chuẩn quốc gia. Toàn phường đã hoàn thành ch­ương trình phổ cập Trung học và nghề đạt cả 3 tiêu chuẩn điều kiện; huy động và hiệu quả mạng l­ới truyền thanh của phường đ­ược phủ kín các khu dân c­ư; hệ thống bảng tin tổ nhân dân nào cũng có, thông tin tuyên truyền từ phường đến cơ sở do đó mà thông suốt, công tác tuyên truyền có hiệu quả cao, quy chế dân chủ ở cơ sở đ­ược triển khai và tăng c­ường. Các hoạt động y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình có b­ước phát triển phục vụ nhân dân tốt.